telefon

21 111

hodnotených čísel

telefon

54 856

komentárov k číslam

Predvoľby pevných liniek
Rozdelenie čísiel podľa typu hovoru

Ochrana osobných údajov

Úvod Informácie Info Ochrana osobných údajov

Na stránke www.09xy.sk (ďalej len „Stránka“) nájdete verejne prístupné diskusné fórum ku jednotlivým telefónnym číslam (mobilné aj pevné linky). Stránka slúži na zber informácií o nebezpečných, obťažujúcich alebo inak problémových telefónnych číslach s cieľom informovať ľudí o potenciálnom nebezpečenstve pri komunikácii s týmito telefónnymi číslami. Počas prevádzkovania Stránky sme odhodlaní dodržiavať zákony o ochrane osobných údajov.

Zhromažďované údaje

Zoznam údajov, ktoré sú zhromažďované:

 • IP adresa
 • Cookies
 • Navštívené stránky
 • Čas návštevy
 • Meno (nepovinný údaj)
 • E-mail (nepovinný údaj)

Údaje sú zbierané za účelom zabezpečenia Stránky, prevádzkovania Stránky alebo možnosti spätného kontaktu. Prezeraním Stránky vyjadrujete súhlas so zhromažďovaním týchto údajov.

Prístup k údajom

Prevádzkovateľ Stránky sa zaväzuje, že osobné údaje bude spracovávať výlučne on, jeho zamestnanci a ním poverení sprostredkovatelia (napríklad poskytovateľ webhostingu) v potrebnom rozsahu. Pokračovaním v prezeraní Stránky vyjadrujete súhlas s týmto spracovaním.

Uchovávanie údajov

Údaje sú uchovávané na nevyhnutne potrebný čas a sú uložené na serveroch nášho poskytovateľa webhostingových služieb.

Zabezpečenie údajov

Údaje poskytnuté prevádzkovateľovi Stránky sú uchovávané na serveroch poskytovateľa webhostingových služieb, ktorý vyhlásil, že má potrebnú odbornú, technickú, organizačnú a personálnu spôsobilosť a zaručuje sa za bezpečnosť spracúvaných osobných údajov opatreniami podľa zákona č. 18/2018 Z.z o ochrane osobných údajov a nariadení európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679. Prevádzkovateľ Stránky je All4Net s.r.o., Karpatské námestie 10A, Bratislava.


Na Stránke je rovnako zakúpený SSL certifikát, ktorý slúži na bezpečný prenos údajov.

Pridávanie komentárov

Návštevník Stránky pri pridávaní komentárov súhlasí s tým, že bude dodržiavať tieto podmienky ochrany osobných údajov. Príspevky pridané na Stránku k telefónnym číslam sú duševným majetkom a názorom ich autorov (návštevníkov webu).

Autor komentára sa zaväzuje, že jeho komentár neobsahuje:

 • vulgarizmy
 • hanlivé slová cielené na rasu, národnosť, etnikum alebo náboženskú skupinu
 • spam
 • osobné údaje podľa zákona č. 18/2018 Z.z o ochrane osobných údajov a nariadení európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679
 • nabádanie k trestnej činnosti

Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah komentárov a vyhradzuje si právo odstrániť bez upozornenia akýkoľvek z nich, ktorý porušuje zákon, je nepravdivý, poškodzuje tretiu osobu alebo porušuje podmienky ochrany osobných údajov.

Odstránenie komentárov

Žiadosť o odstránenie osobných údajov môžete odoslať prostredníctvom e-mailu na adresu [email protected].

Copyright 2013 - 2024 © 09xy.sk